Σε περίπτωση που, επιθυμείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε επειδή δεν είστε ευχαριστημένοι ή δεν σας ικανοποιούν πλήρως, έχετε δικαίωμα να το κάνετε εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που τα παραλάβατε, χωρίς να έχει αποσφραγιστεί η συσκευασία τους και να συνοδεύονται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο πώλησης. Στη περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε μόνο με το κόστος επιστροφής των προϊόντων. Η εταιρία δεν ευθύνεται για ζημίες που ενδεχομένως να προκύψουν στα προϊόντα κατά την διαδικασία επιστροφής τους. Αμέσως μετά την παραλαβή των επιστρεφόμενων προϊόντων και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η συσκευασία τους βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και η πώληση του προϊόντος έχει πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας εκπρόσωπος του pazarogatos.gr για να κανονίσετε τον τρόπο που επιθυμείτε να σας επιστραφούν τα χρήματα. Η επιστροφή των χρημάτων θα ολοκληρωθεί εντός  15 εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος από την εταιρεία μας. Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε προϊόντα τα οποία παρουσίασαν πρόβλημα στη λειτουργία τους, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας. Σε περίπτωση που το ελαττωματικό προϊόν καλύπτεται από εγγύηση του pazarogatos.gr, τότε θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε το προϊόν και το τμήμα υποστήριξης του pazarogatos.gr θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας ενημερώσει, σχετικά με την πορεία επισκευής του συγκεκριμένου προϊόντος ή και την αντικατάσταση του  αν αυτό δεν επισκευάζεται. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση που το προβληματικό προϊόν καλύπτεται από εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπό του, οπότε και θα ενημερωθείτε για τις επιλογές που έχετε.