Εξαντλημένο

ΡΑΜΜΑΤΑ / ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Ράμμα Ethilon 3.0 Ethicon

5,26 5,50 
Εξαντλημένο

ΡΑΜΜΑΤΑ / ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Ράμμα Ethilon 4.0 Ethicon 45cm

3,46 6,62 
Εξαντλημένο

ΡΑΜΜΑΤΑ / ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Ράμμα Ethilon 5.0 Ethicon 45cm

4,80 6,69 
Εξαντλημένο

ΡΑΜΜΑΤΑ / ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Ράμμα Ethilon 6.0 Ethicon 45cm

6,55 8,27 

ΡΑΜΜΑΤΑ / ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Ράμμα Monocryl 3.0 Ethicon 26mm κόπτουσα 70cm (W3213)

6,99 
Εξαντλημένο

ΡΑΜΜΑΤΑ / ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Ράμμα Monocryl 4.0 Ethicon 45cm

5,44 
Εξαντλημένο

ΡΑΜΜΑΤΑ / ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Ράμμα Monocryl 5.0 Ethicon 75cm

6,00 6,17 

ΡΑΜΜΑΤΑ / ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Ράμμα Monocryl 6.0 Ethicon 13mm κόπτουσα (W3215)

9,00