ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Δείκτης υποσιτισμού MUAC

4,95 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ορχιδόμετρο ξύλινο Gima

32,98 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Φωτισμός κεφαλής Led H2 Pro Varta

42,85