Εξαντλημένο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ / ΘΗΚΕΣ / ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ

Sample cup αναλυτών

5,43 107,63 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ / ΘΗΚΕΣ / ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ

Αντικειμενοφόρες πλάκες 7101 Τροχισμένες Soft Care (50τμχ.)

1,14 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ / ΘΗΚΕΣ / ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ

Αντικειμενοφόρες πλάκες 7102 Ατρόχιστες Soft Care (50τμχ.)

1,08 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ / ΘΗΚΕΣ / ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ

Αντικειμενοφόρες πλάκες 7107 με Περιθώριο Soft Care (50τμχ.)

1,38 
Εξαντλημένο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ / ΘΗΚΕΣ / ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ

Αντικειμενοφόρες πλάκες Knittel Glaser (50τμχ)

3,99 6,68 
Εξαντλημένο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ / ΘΗΚΕΣ / ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ

Αντικειμενοφόρες πλάκες Knittel Glaser κατηγορίας “SB” (50τμχ)

2,26 3,65 
Εξαντλημένο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ / ΘΗΚΕΣ / ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ

Αντικειμενοφόρες πλάκες Menzel Glaser (72τμχ)

44,13 50,62 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ / ΘΗΚΕΣ / ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ

Αντικειμενοφόρες πλάκες τροχισμένες STARFROST ® Knittel Glaser (50τμχ)

7,47 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ / ΘΗΚΕΣ / ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ

Διανεμητής αντικειμενοφόρων πλακών πλαστικός – Slides Dispenser

36,46