0,74 

Δερματογράφος κατάλληλος για ιατρική χρήση σε αποστειρωμένη συσκευασία.

Κωδικός προϊόντος: ΕΙΔ0002275 Κατηγορία: