2,68 3,70 

Το μονόκλωνο μη απορροφήσιμο ράμμα POLYAMID 6/0 δύναται γενικώς να χρησιμοποιηθεί για την συμπλησίαση, συγκράτηση σε επαφή ή/και σύγκλιση μαλακών ιστών

Κωδικός προϊόντος: Μ/Δ Κατηγορία: