2,64 

Συζευκτήρας συριγγών δύο θηλυκών άκρων luer lock σε αποστειρωμένη συσκευασία.

Κωδικός προϊόντος: ΕΙΔ0002259 Κατηγορία: