19,14 

Το Descoton 2% GDA είναι ένα έτοιμο προς χρήση διάλυμα, για την απολύμανση ιατρικών εργαλείων και ενδοσκοπίων.

Κωδικός προϊόντος: ΕΙΔ0000927 Κατηγορία: