19,59 

Το PERFEKTAN ENZYME είναι το ιδανικό απολυμαντικό καθαριστικό για τη χειροκίνητη επανεπεξεργασία θερμοσταθερών και θερμοκινητών ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Κωδικός προϊόντος: ΕΙΔ0000933 Κατηγορία: